Så klimatkompenserar Maria Nila Så klimatkompenserar Maria Nila

Så klimatkompenserar Maria Nila

På Maria Nila är vi stolta över att samarbeta med Plan Vivo, en ideell organisation som leder projekt för att minska koldioxidutsläpp och skapa sociala och miljömässig utveckling i fattiga landsbygdssamhällen.

Varje år beräknar vi det totala utsläppet av koldioxid från våra förpackningar och vår verksamhet för att vid årets slut klimatkompensera sedan lika mycket. Sedan 2016 och fram till december 2022 har Maria Nila bidragit till plantering av mer än 280 000 kvm skog i Nicaragua. Detta skulle inte vara möjligt utan det fantastiska stödet från våra kunder över hela världen – så tack för att du väljer hårvård som är vänlig och schysst mot både planeten och ditt hår!

CommuniTree och Taking Root 

CommuniTree och Taking Root

Maria Nila stödjer Plan Vivos projekt CommuniTree tillsammans med Taking Root. De samarbetar med bönder i några av de fattigaste områdena i Nicaragua för att främja återplantering av skog. Detta uppnås genom att uppmuntra jordbrukare att återplantera underutnyttjade delar av sina gårdar, i utbyte mot direktstöd. Familjerna erbjuds en inkomst och projektet hjälper till att mildra effekterna av klimatförändringarna. Jordbrukare kan arbeta långsiktigt och fokusera på att ta hand om skogen, istället för att tvingas lägga ner för kortsiktiga ekonomiska resultat.

CommuniTree och Taking Root

Projektet har en positiv inverkan på både lokalsamhället och miljön:

  • CommuniTree skapar tusentals arbetstillfällen varje år. 2022 gick nästan 1200 småbrukare med i projektet
  • Under 2022 planterade CommuniTree 6 miljoner träd. Sedan starten har projektet planterat över 13 miljoner träd.
  • Genom projektet har över över 9 300 hektar mark återbeskogats.
  • Taking Root och CommuniTree har också lanserat ett biokol-initiativ som syftar till att förbättra hälsan i skogarna och marken, ge bönder en ny inkomstkälla och lagra ytterligare koldioxid i jorden. 

Hur Maria Nila arbetar med hållbarhet

Utöver klimatkompensation letar vi ständigt efter nya och mer hållbara material till våra produkter. När vi producerar nya produkter försöker vi väga in återanvändbarheten när det kommer till förpackningar och använda så mycket återvunnet och återvinningsbart material som möjlig. Läs mer om vårt arbete här.