Vår fabrik

Vår fabrik

HJÄRTAT AV MARIA NILA

HJÄRTAT AV MARIA NILA

Som familjeägt företag kontrollerar vi hela processen från produktutveckling och framtagning av formuleringar i vårt laboratorium, till produktion och leverans från vårt lager. Läs mer om hjärtat i vår verksamhet – vår fabrik.

The Beauty Hub

Beläget i södra Sverige hittar du vår egen produktionsanläggning. Här har vi ‘The Innovation Room’, laboratoriet där våra kemister utvecklar nya produkter. Du hittar också team som arbetar med trendspaningar och inköp av nya ingredienser, och ‘The Beauty Studio’ med plats för kreativitet och utbildning av fantastiska frisörer.

I vår skönhetshub finns också vår produktion som skapar veganska skönhetsprodukter och ett lager som ser till att våra produkter tar sig till dig och salonger över hela världen. 

Äga processen

Genom att driva och äga hela processen från koncept till färdig produkt kan vi garantera och ta ansvar för en hälsosam arbetsmiljö. Denna kontroll av produktionen gör det också möjligt för oss att vara säkra på att vi följer Good Manufacturing Process (GMP), så att du kan lita på att vi arbetar med produkter av högsta kvalitet.  

Det går inte att ta några genvägar när det kommer till att producera riktigt bra hårvård. Vår skräddarsydda fabrik är designad för att producera hållbar skönhet med funktioner som ett tak med solpaneler, ett återvinningssystem för produktionens vattenförbrukning och cirkulär luftkondensering. Det gör att vår skönhetshub har kapacitet att producera 5000 produkter i timmen, samtidigt som den genererar mindre energi och utsläpp per producerad enhet än någonsin.  

Vår fabrik tar oss ett stort steg framåt mot att bli klimatneutrala i alla led av produktlivscykeln och göra vänliga och veganska skönhetsprodukter tillgängliga för dig.  

Vår påverkan

På vår resa mot att vara ledande inom hållbar skönhet arbetar Maria Nila dagligen med att hitta nya sätt och lösningar för att förbättra våra produkter, tjänster och övergripande påverkan på omvärlden. Allt för att göra världen lite mer vänlig.

Som en global aktör inom skönhetsbranschen kommer varje medvetet beslut inom vår produktportfölj, fabrik, leveranskedja, partnerskap, transporter och representanter att spela en stor roll för vår totala påverkan. Därför är varje avdelning och medlem i Maria Nila-familjen avgörande på den här resan framåt.

Vi är stolta över att kunna presentera de uppdateringar, förändringar och val som har gjorts och implementerats i på global nivå inom Maria Nila under det senaste året.

Insatser under året

Kartläggning av elförbrukning

Under 2022 kartlade vi all energianvändning i vår Helsingborgsanläggning, vilket ledde till nya processer som har minskat elanvändningen med 6%, vilket motsvarar driften av 20 lägenheter per år.

Ökade produktionsvolymer

Under året har vi satt högre krav på produktionsvolymer för att använda resurser smartare och mer noggrant.

Avfallshantering och återförsäljning

Ökad sortering av material i vår fabrik genom färger, format och HPDE-material, vilket innebär att vi kan sälja avfall istället för att slänga det.

Optimerad vattenanvändning

Vi har installerat ett slutet vattensystem för uppvärmning och kylning som minskat vattenförbrukningen med 7570 kubik, vilket motsvarar 7 570 000 liter per år!

Optimerat ventilationssystem

Vi har byggt om vårt ventilationssystem så att det går hand i hand med ljuset så att det bara är igång när vi har aktivitet i vår produktionsanläggning.

Insamling av klimatdata

Förbättrad insamling av klimatdata, vilket ger oss en säkrare och mer standardiserad bild av den klimatpåverkan vi kompenserar för.

Förbättrad produktionsplanering

Uppdaterat vår process för produktionsplanering genom att producera större mängder, vilket minskar svinnet.

Avfallshantering = transporthantering

Installation av en ny balpress för komprimering av plastförpackningar, vilket har sparat 34 containrar av avfallsutrymme.

Så förnyar vi verksamheten för framtiden

HÅLLBARHET I VÅRT DNA
Vi har startat ett utbildningsprogram för våra medarbetare med fokus på de viktigaste aspekterna av hållbarhet. Vi kommer att integrera hållbarhetsmål och nyckeltal på medarbetarnivå i våra årliga medarbetarsamtal.

ANSVAR FÖR PÅVERKAN
Vi kommer att utöka våra klimatberäkningar och följa internationella standarder för att kartlägga och spåra vår påverkan. Detta kommer att öka vår kunskap och förståelse för vår påverkan och hur vi bättre kan koppla vår påverkan till de globala utmaningar vi står inför.

ANSVARSSKYLDIGHET FÖR LEVERANTÖRER
Vi kommer att öka vårt ansvar i våra produkters värdekedja genom att uppdatera och förbättra vår uppförandekod och göra våra leverantörer ansvariga för den. En viktig del är att föra en dialog med våra leverantörer och hitta partnerskap som fokuserar på att förbättra vår positiva påverkan.