Maria Nila our purpose
Maria Nila Our purpose

Vårt syfte

Vårt syfte

INNOVATIV SKÖNHET

I vår specialbyggda fabrik i södra Sverige utvecklar och producerar vi nästa generations skönhetsprodukter, alltid i enlighet med GMP och ISO 22716. Våra team från R&D, inköp och design utforskar och granskar ständigt nya ingredienser, formuleringar och förpackningsmaterial för att skapa ett vänligare erbjudande för naturen, djuren och människor.

Mot en vänligare värld

Maria Nila förbinder sig att marknadsföra skönhetsprodukter med minimal skada på vår planet, där 2% av vår nettoomsättning eller 20% av vår vinst doneras till välgörenhet. Genom våra produkter ska vi skapa en vänligare värld för:

NATUR

Genom att övervaka, analysera och minska våra utsläpp enligt Scope 1, 2 och 3. För det vi inte kan minska arbetar vi med klimatkompensation genom att plantera träd tillsammans med Plan Vivo.

Djur

Vi arbetar aktivt för att skydda djur från skönhetsindustrin. Det innebär att vi endast forskar på och utvecklar 100% veganska produkter som kan registreras hos Vegan Society, PETA och Leaping Bunny. För att ytterligare skydda djur och biologisk mångfald arbetar vi året runt med välgörenhetsprogrammet The Friendly Year, som skapar medvetenhet och samlar in donationer till utrotningshotade arter.

MÄNNISKOR

Genom att arbeta med sociala välgörenhetsorganisationer hjälper vi till att tillgodose grundläggande behov av personlig hygieni våra lokala samhällen. För de globala Maria Nila-arbetsplatserna arbetar vi aktivt för att säkerställa en bra arbetsmiljö genom policyer, hälsoförmåner för anställda och teambuildingdagar.

Uppförandekod

Vår verksamhets framgång beror på det förtroende och den tillit vi får från våra medarbetare, kunder och intressenter.

RESPEKT

Vi förtjänar alla att arbeta i en miljö där vi behandlas med värdighet och respekt, och Maria Nila har åtagit sig att skapa en sådan miljö.

LAGEFTERLEVNAD

Maria Nila arbetar proaktivt för att säkerställa en schyst, trygg och kontrollerad arbetsplats med en verksamhet som tar hänsyn till miljö och klimat genom att följa lagar, regler och förordningar. Var och en av oss måste förstå företagets policyer, lagar, regler och förordningar som gäller för våra specifika roller.

INTEGRITETSSKYDD

En viktig del av Maria Nilas affärsframgångar är vårt skydd av konfidentiell företagsinformation, liksom icke-offentlig information som anförtrotts oss av anställda, kunder och andra affärspartner.

ANSVARSTAGANDE

Engagemang för etiska standarder är av största vikt, och tillsammans tar vi ansvar för att leva upp till en hög affärsetik. Alla handlingar som strider mot detta tas upp direkt med individen och ledningen.

Antikorruption

Maria Nila prioriterar etisk och rättvis konkurrens, med tonvikt på produktkvalitet och prestanda. Företaget fastställer självständigt prissättnings- och marknadsföringsstrategier, undviker strikt olämpligt samarbete med konkurrenter, olämpliga betalningar och motsätter sig olagliga kundbojkotter. Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi värdesätter säkerhet och respekt för alla som påverkas av vår verksamhet. Intressenter uppmuntras att varna oss om allvarliga risker för oegentligheter som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön genom vårt system för visselblåsning som du hittar här.