Maria Nila the friendly year
Maria Nila the friendly year

Vårt välgörenhetsarbete

The Friendly Year

Maria Nila anser att djur inte ska vara en del av mänsklig fåfänga – därför är alla våra produkter 100% veganska och har klimatkompenserade förpackningar. Utöver att producera veganska och klimatkompenserade produkter, arbetar vi med Plan Vivo och klimatkompenserar årligen för alla koldioxidutsläpp från vår verksamhet. Initiativet har sedan 2016 bidragit till återplantering av över 280 000m2 skog i Nicaragua.  

Vår filosofi att göra vänligare och schyssta val slutar inte vid våra produkter, vi vill också bidra till en bättre omvärld. Varje år på World Vegan Day den 1 november startar vi vårt Friendly Year – ett år av kampanjer och aktiviteter för att samla in donationer och uppmärksamma hotade djur.
Projektet driver vi i samarbete med vår mångåriga partner The Perfect World Foundation som arbetar med att stödja och rädda vilda djur. Tillsammans med vårt community av kunder och salonger har The Friendly Year-initiativet stöttat flera välgörenhetsorganisationer och ändamål över hela världen.

The Friendly Year 2024

Maria Nila for Pollinators

LÄR KÄNNA POLLINATÖRERNA

I år stöder vi pollinatörerna, dessa små men viktiga varelser. De är avgörande för att bevara en blomstrande miljö för oss alla att leva i och är en mycket viktig del av den biologiska mångfalden. Utan pollinatörer skulle varken vi människor, eller jordens alla ekosystem, överleva. Pollinatörer, från bin och fjärilar till fåglar, underlättar överföringen av pollen mellan blommor, vilket möjliggör överlevnad för otaliga växtarter.

Maria Nila The friendly year

Maria Nila x Nordens Ark

Vi samarbetar i år med Nordens Ark, en ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Nordens Ark är engagerade i bevarande, uppfödning, forskning och utbildning, samt arbetar för att öka allmänhetens medvetenhet om biologisk mångfald.

I Sverige har Nordens Ark det nationella ansvaret för uppfödning och utsättning av bland annat flera skalbagge- och fjärilsarter. Under året kommer vi särskilt att följa Maria Nilas anläggning för fjärilar på Nordens Ark, miljörestaureringsprojekt, plantering av nektarblommor och blomsterängar.

Våra vänliga initativ

Välgörenhetskalendern under 2023

World Vegan Day

Lanserade 2023 års välgörenhetsinitiativ för att hjälpa havssköldpaddorna. Under året samlade vi in 1 500 000 SEK tack vare våra salonger, kunder och ambassadörer genom evenemang, samarbeten och kampanjer.

The Friendly Box

Donerade alla intäkter från 120 stycken specialdesignade och presentaskar som såldes exklusivt på marianila.com. Enbart denna aktivitet samlade in cirka 2 500 euro under en vecka.

Uppmärksammar miljödagar

Vi sprider kunskap om och marknadsför aktivt viktiga dagar som World Whale Day, Environment Day och Whalentines Day där 5% av försäljningen doneras till det valda ändamålet.

The Friendly Reader

Lanserade det senaste numret av vår tidning för att öka medvetenheten och inspirera frisörer att göra vänligare val i sina salonger.

Social hållbarhet

Under året samarbetade vi med en av de största organisationerna för människor i hemlöshet.

Plantering av träd

Under 2022 klimatkompenserade vi genom att plantera 7543 träd, vilket motsvarar samma yta som 8,4 fotbollsplaner.

Tidigare år

Maria Nila the Friendly year

2023 | Havssköldpaddor

Under 2023 samlade vi in 1 500 000 SEK till Cairns Turtle Centre och öppnade Maria Nila’s Turtle Rehabilitation Centre tillsammans.