Maria Nila The friendly year

Maria Nila x Nordens Ark

Maria Nila x Nordens Ark

Som en del av The Friendly Year samarbetar vi med Nordens Ark, en ideell stiftelse som arbetar för att säkerställa att utrotningshotade djur har en framtid. De arbetar med bevarande, uppfödning, forskning och utbildning, samt med att öka allmänhetens medvetenhet om biologisk mångfald.
Vi kommer särskilt att följa Maria Nilas nya fjärilsväxthus och miljörestaureringsprojekt. Häng med oss när vi följer utvecklingen under hela året!

Januari

Vi besökte våra vänner på Nordens Ark i början av året för att uppdatera oss om alla framsteg.

Växthus för fjärilar

Grundarbetet har gjorts för det fjärilsväxthus som ska bli "Maria Nila Butterfly House" och hem till utrotningshotade arter. Eftersom fjärilsägg behöver övervintra vid cirka -4 grader fungerar inte vanliga frysar, men de har nu hittat en speciell lösning – en frys som var avsedd för förvaring av kaviar verkar vara perfekt för fjärilsägg!

Blomsterängar

Nordens Ark har identifierat lämpliga områden att restaurera som en del av ett projekt för att ta hand om den akut hotade fjärilen Tecknad blåvinge. Fjärilen trivs på torra platser med mycket solljus, så de röjer nu områdena för att skapa ett nytt och soligt hem för fjärilarna. Nordens Ark har också planterat rödklöver, ängsvädd och gråfibbla i stora planteringslådor som förberedelse för sådd av ängar med vilda blommor.

Mars

Nu närmar vi oss våren och våra vänner på Nordens Ark delar med sig av de senaste uppdateringarna om våra projekt.

Vilda blomsterängar

Nordens Ark har börjat så en rik flora med närmare 30 inhemska blommor i en av de ängar som de har förberett under hösten och vintern. De står redo att vattna ängarna under torra perioder och vi ser fram emot att se alla blommor gro.

Maria Nila Butterfly House

Nordens Ark väntar också på det nya växthuset som ska bli Maria Nila Butterfly House och som kommer att börja byggas under våren. Mnemosynefjärilen, en av de hotade arter som Nordens Ark arbetar med, kommer förhoppningsvis att börja kläckas under de kommande två veckorna. När det är dags kommer dessa att flyttas in i det nya fjärilshuset.