Klimatkompensering

Klimatkompensering

På Maria Nila ser vi ständigt över vår klimatpåverkan. En del av detta är de utsläpp som sker under produktionsprocessen, så för att göra våra produkter lite schysstare mot djuren och planeten är vi stolta över att arbeta med Plan Vivo, en ideell organisation som driver projekt inom utsläppsminskning och som skapar sociala och miljömässiga fördelar i fattiga landsbygdssamhällen.

Varje år beräknar vi de totala utsläppen av CO2 från våra förpackningar och verksamheter och i slutet av året klimatkompenserar vi sedan för lika mycket. Sedan 2016 och fram till december 2022 har Maria Nila bidragit till plantering av mer än 280 000 m2 skog i Nicaragua. Detta skulle inte vara möjligt utan det fantastiska stödet från våra kunder över hela världen - så tack för att du väljer hårvård som är vänlig mot planeten.

CommuniTree

Vi stödjer Plan Vivos projekt CommuniTree tillsammans med Taking Root. De samarbetar med jordbrukare i några av de fattigaste delarna av världen för att återplantera skog. För närvarande arbetar vi med jordbrukare i Uganda för att återplantera underutnyttjade delar av deras gårdar i utbyte mot direktbetalningar, så att de kan arbeta på lång sikt och ta hand om skogen.

Det här projektet påverkar både lokalsamhällena och miljön:

  • Tusentals arbetstillfällen skapas varje år och under 2022 deltog nästan 1200 småskaliga gårdar i projektet
  • År 2022 planterade CommuniTree 6 miljoner träd. Sedan starten har över 13 miljoner träd planterats
  • Över 9 300 hektar mark har återbeskogats
  • Taking Root och CommuniTree har lanserat ett initiativ för biokol som syftar till att förbättra skogarnas och markens hälsa