Maria Nila uppnår koldioxidneutralitet Maria Nila uppnår koldioxidneutralitet

Maria Nila uppnår koldioxidneutralitet

Maria Nila är stolta att meddela att man har uppnått koldioxidneutralitet i enlighet med GHG Protocol Corporate Standard. Denna milstolpe är ett viktigt steg i Maria Nilas arbete och vision för att vara ledande inom hållbar skönhet och att ta ansvar för miljön i alla aspekter av verksamheten.

Under 2023 klimatkompenserade Maria Nila för totalt 7191 ton koldioxid. Kompensationen baseras på klimatberäkningar i linje med den internationell standarden GHG Protocol Corporate Standard, som omfattar både direkta och indirekta utsläpp. Maria Nila har samlat in interna data och vid behov gjort uppskattningar i enlighet med GHG Protocol Corporate Standard. Klimatkompensationen fokuserar på trädplantering genom samarbeten med CommuniTree i Nicaragua och Upper Tana Nairobi Water Fund Trust (UTNWFT).

Dessa projekt involverar fler än tusen småbrukare i olika regioner, där träd planteras för att binda kol och bidra till en hälsosammare miljö. CommuniTree-projektet i Nicaragua bidrar till en rad sociala och ekologiska fördelar. Deltagande jordbrukare upplever ökad ekonomisk trygghet, medan de planterade träden skapar miljöer där biologisk mångfald kan blomstra. Upper Tana Nairobi Water Fund Trust, som verkar i ett avrinningsområde norr om Nairobi i Kenya, är en annan viktig partner i Maria Nilas arbete med att kompensera för koldioxidutsläpp. Projektet samarbetar med cirka 169 000 småbrukare och ger dem möjlighet att bättre förvalta sin mark i utbyte mot prestationsbaserade betalningar.

Sammanfattningsvis har Maria Nila ett uppdrag att förnya skönhet mot en vänligare värld för natur, djur och människor. Maria Nila arbetar dagligen med att hitta nya sätt och lösningar för att förbättra produkterna, tjänsterna och den övergripande påverkan inom skönhetsbranschen. Allt för att göra världen lite mer vänlig.